Order

เงื่อนไขในการผลิต

  1. เรามีบริการ ขึ้นตัวอย่างให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตงานจริง
  2. เราจะขึ้นตัวอย่างให้ท่านดูภายใน 2-4 วันหลังจากสรุปแบบตัวอย่างเรียบร้อย
    (กรณีแบบที่ต้องใช้เวลานานกว่าปรกติ ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า)
  3. กรณีสั่งผลิต ท่านสรุปแบบเสื้อและยืนยันตัวอย่างที่ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบและยันการผลิต
  4. กรณีที่ท่านต้องการสั่งผลิตผ้าที่ไม่มีในสต๊อก เราต้องใช้ระยะเวลา 20-30 วันโดยประมาณ(กรณีสั่งย้อมใหม่)
  5. กรณีที่ท่านสั่งผลิตครั้งแรก ทางเราอาจเรียกเก็บเงินมัดจำ 35-50%ณ วันสั่งซื้อสินค้า

Your application has been sent.

Our manager will contact you shortly.