Screen

Heat transfer งานพิมพ์แบบบล็อกสกรีน
Silk screen งานพิมพ์แบบรีดร้อน
งานพิมพ์ แบบรีดร้อน (Heat transfer)

การพิมพ์ แบบรีดร้อนหรือ (heat transfer) คือ การปริ้นลายพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
ลงบนกระดาษเคมี แล้วนำมารีดอัดความร้อนลงเสื้อ งานพิมพ์แบบ Sublimation
จะระเหิดซึมลงไปเป็นเนื้อเดียวกับผ้า ทำให้ได้งานพิมพ์ที่นุ่มนวล

production-07
production-08
production-09
งานพิมพ์ แบบบล็อกสกรีน (Silk screen)

คือการปาดสีหมึกพิมพ์ ผ่าผ้าสกรีน ที่ยึดบนกรอบสี่เหลี่ยมและทำให้รูปผ้า
เปิดหรือปิดในส่วนที่ต้องการลงไปติดกับวัสดุที่ใช้พิมพ์ ให้สีหมึกผ่านผ้า
ออกมาเป็น ลวดลายต่างๆ สีที่ใช้จะมีคุณสมบัติต่างๆ

production-10
งานพิมพ์สีน้ำ

สีน้ำ มีสองประเภท คือ สีจม และ สีลอย
การพิมพ์แบบสีจม หมึกพิมพ์ จะมีความ
ละเอียดลงไปในเนื้อผ้าถึงเส้นใย ทำให้ผิว
สัมผัสเรียบ เป็นเนื้อเดียวกับผ้านิยมใช้บน
ผ้าสีอ่อน การพิมพ์แบบสีลอย เนื้อสี
ละเอียด น้อยกว่าสีจมทำให้สีหใกพิมพ์เกาะ
ติดอยู่บนเส้นผ้าทำให้ผิวสัมผัส มีลวดลาย
ที่หนาขึ้นมาจากเนื้อผ้า นิยมใช้บนผ้าสีเข้ม

production-11
งานพิมพ์สีพลาสติซอล

งานพิมพ์ สีพลาสติซอล (Plastisal
Print) คือสี พิมพ์ที่เก็บรายละเอียดได้ดี
และสามารถพิมพ์ ลายภาพเหมือนจริง
พิมพ์ผ้าได้หลากหลาย

production-12
งานพิมพ์ สียาง

งานพิมพ์ สียาง (Rubber print) คือ
การพิมพ์แป้งพิมพ์ชนิด Water Base
ลงบนผ้า พิมพ์ลงผ้าได้หลากหลาย
ผิวสัมผัส เหมือนยาง

production-13
งานพิพม์ฟลอยด์, ทอง, เงิน, ทองแดง

งานพิพม์ฟลอยด์ เป็นการพิมพ์ กาวลงไป
บนผ้าตามลวดลายแล้วนำผ้าที่พิมพ์กาว
ลงไปรีดฟลอยด์ โดยใช้เครื่องรีดที่อุณภูมิ
ประมาณ 140-160 องศาเซลเซียส

production-14
งานพิมพ์ยางนูน

เหมาะสำหรับผ้าสีเข้มและสีอ่อน
ตัวสีจะลอยนูนเด่นขึ้นมาจากเนื้อผ้า
นิยมใช้กับชิ้นงานประเภท ภาพ3มิติ
นูนสูง

production-15
งานพิมพ์กากเพชร

ใช้พิมพ์หรือโรยลงบนชิ้นงาน ให้เกิดมิติ
ระยิบ ระยับ

production-16
งานพิมพ์สีน้ำ
production-17
งานพิมพ์ สีเรืองแสง

เป็นงานพิมพ์ที่ใช้สีเรืองแสงมาพิมพ์ลงในผ้า